Nu ook op Hebban!

De Sollicitatiekroniek is nu ook te vinden op Hebban.nl en jij kunt ‘m winnen!

Zet de Sollicitatiekroniek op jouw ‘wil ik lezen’-plank en stuur mij de link van je Hebban-profiel via het contactformulier op deze website.

Onder de inzendingen verloot ik op 1 mei 2016 drie exemplaren van de Sollicitatiekroniek.

Een recensie wordt ook erg gewaardeerd ūüôā

Advertenties

Onderzoek afwijzingen deel 3: Geschiedenis

In het afgelopen ‘sollicitatieseizoen’ waren er in het noorden van Nederland 13 vacatures voor geschiedenis of Mens en Maatschappij. 10 van deze vacatures was 2e graads, 3 waren eerstegraads. 10 vacatures waren regulier, 3 waren vervanging (ziekte- of zwangerschaps-).

In totaal ging het om 6,83 fte, dus bijna 7 volledige banen.

In het tweedegraads lesgebied ging het om 5,33 fte.
In het eerstegraads lesgebied ging het om 1,5 fte.

Bij de reguliere vacatures ging het om 5,33 fte.
Bij de vervangingsvacatures ging het om 1,5 fte.

Gemiddeld was er per vacature 0,53 fte beschikbaar. Daarbij moet ik wel vermelden dat het bij 7 op de 13 vacatures, dus bij meer dan de helft, ging om 0,4 fte of minder. De grootste vacature was 0,9 fte, de kleinste 0,25.

Volgend schooljaar starten er hier in Noord-Nederland dus maar ongeveer 15 (misschien heb ik iets gemist ūüėČ ) geschiedenisdocenten op middelbare scholen. En dat terwijl het aanbod bestaat uit 2e graads docenten van de NHL en 1e graads docenten van de RUG. Ik heb geen precieze cijfers helaas (misschien ga ik daar nog wel eens achteraan), maar als ik bij mijn eigen ervaring blijf: in het jaar dat ik afstudeerde aan de NHL, studeerden minstens nog tien andere studenten ook af aan de lerarenopleiding geschiedenis. Ik denk dat ik veilig de conclusie kan trekken dat het aanbod aan docenten hier in Noord-Nederland vele malen groter is dan de vraag. Wat ik ook moet concluderen is dat het in Noord-Nederland vrijwel onmogelijk is voor een geschiedenisdocent om een volledige baan te krijgen.

Ik wacht nog steeds op de Grote Grijze Golf. Van mij mag die wel opschieten.

Onderzoek afwijzingen deel 2: vakken

Nu het ‚Äėsollicitatieseizoen‚Äô alweer ten einde loopt, lijkt het me interessant om de afwijzingen van dit seizoen eens onder de loep te nemen. In de periode van 24 april tot en met 6 juli 2015 heb ik op 51 vacatures gereageerd bij 25 scholengemeenschappen. 50 brieven resulteerden niet in een gesprek. Deze 50 sollicitaties heb ik als data gebruikt om te analyseren.

In dit tweede bericht wil ik kijken naar de vakken waarop ik gereageerd heb. Mijn ‘verzorgingsgebied’ bestaat grofweg uit Noord-Nederland, aangevuld met Zwolle. Alles op een uur reizen met het openbaar vervoer vanaf station Groningen. Ik heb natuurlijk in eerste instantie gereageerd op vacatures die aansluiten bij mijn onderwijsbevoegdheid, geschiedenis. Daarnaast heb ik gereageerd op maatschappijleer, omdat dat verwant is met geschiedenis. Ook heb ik gereageerd op aardrijkskunde en rekenen, omdat ik daar ervaring mee heb. Tenslotte heb ik gereageerd op godsdienst, omdat daar een bevoegdheid van overheidswege niet verplicht voor is (was?) en op Nederlands, omdat ik daar graag mijn bevoegdheid voor zou willen halen. Bij het reageren was ik natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid vacatures die er waren in mijn verzorgingsgebied voor de hierboven genoemde vakken. Uiteindelijk ziet de verdeling er als volgt uit.

40% Nederlands
24% geschiedenis / mens en maatschappij (eventueel in een combinatie met maatschappijleer)
18% godsdienst
6% rekenen
4% maatschappijleer
4% aardrijkskunde
2% onderwijsassistent
2% algemeen docent

Aan deze percentages kun je voor een deel ook iets afleiden over de werkgelegenheid. Ik heb gewoon het verkeerde vak geleerd, als ik Nederlands had gedaan, was mijn baankans veel groter geweest. Fun fact: het reageren op andere vakken is niet nutteloos. In mijn hele sollicitatiecarriere ben ik naast geschiedenis ook al eens op gesprek geweest voor onderwijsassistent, Nederlands en Aardrijkskunde.

Het zal je wellicht niets verbazen dat 75% van de afwijzingen gebaseerd op ‘niet voldoen aan de eisen’ hoorden bij vacatures die niet aansloten bij mijn bevoegdheid.

Helaas zullen wij de procedure niet met u vervolgen. De reden hiervan is dat u geen bevoegdheid heeft voor het vak Aardrijkskunde. Wij wensen u succes met het vinden van een passende functie.

Daar kan ik het dan alleen maar mee eens zijn ūüôā

Onderzoek afwijzingen deel 1: redenen

Nu het ‘sollicitatieseizoen’ alweer ten einde loopt, lijkt het me interessant om de afwijzingen van dit seizoen eens onder de loep te nemen. In de periode van 24 april tot en met 6 juli 2015 heb ik op 51 vacatures gereageerd bij 25 scholengemeenschappen. 50 brieven resulteerden niet in een gesprek. Deze 50 sollicitaties heb ik als data gebruikt om te analyseren.

Als eerste wil ik kijken naar de redenen die scholen geven in hun afwijzingsbrief waarom je niet bent uitgekozen. De reden dat het me interessant leek om daar eens naar te kijken, is een cirkelredenering die ik laatst las in een brief:

Helaas zullen wij de procedure niet met u vervolgen. De reden hiervan is dat u niet door de brievenselectie bent gekomen.

Door deze nietszeggende woorden bedacht ik me dat ik bijna nooit afwijzingsbrieven krijg waar ik wel iets uit op kan maken. Vandaar deze analyse. Uiteindelijk zijn de cijfers gebaseerd op 41 afwijzingsbrieven. Van de 50 sollicitaties heb ik namelijk op 7 vacatures niets gehoord over de afloop. Bij twee vacatures stond in de ontvangstbevestiging dat als ik op een gestelde datum nog niets gehoord had, dat ik er dan vanuit mocht gaan dat ik niet geselecteerd was.

Hieronder de gebruikte afwijzingsredenen op volgorde van frequentie. Let wel: het gaat hier om de duidelijkste reden die in de brief wordt genoemd.

54%: Er is een kandidaat benoemd. / In de vacature is voorzien.
19%: U voldoet niet aan de gestelde eisen / aan de selectiecriteria / aan het profiel van de functie (zonder nadere uitleg).
17%: Uw brief is niet geselecteerd. / U behoort niet tot de geselecteerde kandidaten.
10%: In de brief worden een of meer redenen genoemd, zoals bevoegdheid en ervaring.

Wat mij erg opvalt (en tegelijk ook erg stoort) is dat ik op de meeste sollicitaties alleen een berichtje krijg dat de procedure achter de rug is. Op mij als kandidaat wordt niet ingegaan. Dat vind ik heel onpersoonlijk van een school (hoewel begrijpelijk als er erg veel mensen gereageerd hebben) en het maakt dat ik me als kandidaat een nummertje voel. Maar een enkele school had het lef om toe te geven dat er zo overweldigend veel brieven binnengekomen waren, dat ze een selectie hebben moeten maken en dat ik daar niet bij zat. Ik ben er van overtuigd dat het bij de meeste andere scholen ook zo werkt. Het is de tragiek van onderwijsland: of je wel of niet geselecteerd wordt, is bijna een lot uit de loterij geworden.

4000 extra docenten voor hoger onderwijs

Nos.nl, dinsdag 7 juli

Het hoger onderwijs krijgt er zo’n¬†4000 docenten bij:¬†2500 in het¬†hbo¬†en 1400 op de¬†universiteiten. Dat zijn er¬†zo’n 15 procent meer dan nu.

Minister Bussemaker maakte de cijfers bekend bij de presentatie van haar plannen voor het hoger onderwijs. De extra docenten worden betaald uit het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel voor studenten. Verder is er geld voor een kleine 600 lectoren en 500 docentonderzoekers extra die zich ook met onderwijs bezighouden.

Internet

Bussemaker vindt¬†dat de groepen waarin onderwijs wordt gegeven¬†kleiner moeten¬†worden en dat er meer aandacht moet komen¬†voor individuele studenten. “Die¬†moeten niet alleen naar iets luisteren, maar ze moeten met elkaar en met hun docenten echt hun hersens laten kraken en nieuwe kennis ontwikkelen.”

De minister¬†wil verder dat er minder ‘gewone’ hoorcolleges komen en juist meer¬†van topdocenten via internet. Universiteiten en hogescholen moeten daarvoor¬†hun digitale onderwijsmiddelen vrij beschikbaar stellen.

Er komt ook meer ruimte om vakken te combineren. Een student aan een universiteit kan dan bijvoorbeeld vakken volgen aan een hbo en omgekeerd. Verder komt er een nieuw programma van beurzen voor excellente en veelbelovende docenten.

Bildung

De minister neemt verder maatregelen om de uitval in het hoger onderwijs te verbeteren. 40 procent van de eerstejaarsstudenten op hogescholen¬†en 26 procent van de eerstejaars op universiteiten stopt nu¬†met de eerst gekozen studie. Bussemaker¬†wil de ‘studiekeuzecheck’ uitbouwen en nieuwe opleidingen aanbieden, zoals driejarige hbo-opleidingen¬†voor vwo’ers.

De minister noemt het idee dat hoger onderwijs alleen opleidt voor de arbeidsmarkt niet meer van deze tijd. Volgens haar gaat het niet alleen om een baan, maar ook om ‘Bildung’: maatschappelijke betrokkenheid, moreel besef en zelfontplooiing.

Interview

Afgelopen zaterdag heb ik mijn eerste, echte interview gegeven. Atsje de Vries kwam bij mij thuis om mij te interviewen voor het alumiblad Educator. Ik vind het ontzettend leuk dat ik deze kans heb gekregen. We hebben een klein uur gepraat over studeren, afstuderen, een baan zoeken, werkloos zijn, solliciteren en alles wat er verder maar te zeggen viel rondom de Sollicitatiekroniek. Door middel van een artikel in Educator wil ik mijn boek onder de aandacht brengen van docenten die net als ik zijn afgestudeerd aan de NHL. Het artikel verschijnt in de zomereditie van Educator. Ik ben benieuwd!